RSS
 


Sharaku (写楽) (I)

31 May

Exposició temporal de l’obra de l’autor d’ukiyo-e Sharaku Tōshūsai al Museu Nacional de Tòquio.
Exposición temporal de la obra del autor de ukiyo-e Sharaku Tōshūsai en el Museo Nacional de Tokio.
Temporal exhibition of ukiyo-e prints by Sharaku Tōshūsai at the National Museum of Tokyo. 

Català / Español / English

 • Dates / Fechas / Days: Fins el 12 de juny 2011 / Hasta el 12 de junio 2011 / Until June 12, 2011
 • Preu / Precio / Fare: 900 ¥ 〜 1.500 ¥
 • Temps / Tiempo / Time: 2 h. aprox. / 2 hours is enough.
 • Lloc / Lugar / Place: 東京国立博物館 平成館「上野公園」
  Museu Nacional de Tòquio, Pavelló Heisei, Parc de Ueno
  Museo Nacional de Tokio, Pavellón Heisei, Parque de Ueno
  Tokyo National Museum, Heiseikan, Ueno Park

Pròleg / Prólogo / Prologue


El cinqué mes de l’any 6 de Kansei (寛政), 1794, va aparèixer un artista fulgurant en el món de l’ukiyo-e (impressió amb blocs de fusta), Sharaku Tōshūsai (写楽東州斎). Aquest artista va desaparèixer al cap de només 10 mesos i sobre la seva figura plana la llegenda. Hi ha qui diu que no era un artista sinó un grup d’artistes, mentre altres diuen que senzillament el seu estil va sorprendre però al capdavall no va esdevenir prou popular. Aquests dies hi ha al Museu Nacional de Tòquio una exposició d’aquest gran artista a qui el temps ha fet justícia.

L’exposició ocupa les dues ales de la segona planta del pavelló Heisei del museu i està dividida en 6 àrees i un pròleg. Al pròleg només hi ha unes poques il·lustracions representatives a mode de benvinguda.

El quinto mes del año 6 de Kansei (寛政), 1794, apareció un artista fulgurante en el mundo del ukiyo-e (impresión con bloques de madera), Sharaku Tōshūsai (写楽東州斎). Este artista desapareció al cabo de sólo diez meses y sobre su figura sobrevuela la leyenda. Hay quien dice que no era un artista sino un grupo de artistas, mientras otros dicen que sencillamente su estilo sorprendió al principio pero al final no alcanzó suficiente popularidad. Hasta el día 12 de junio se puede visitar en el Museo Nacional de Tokio una exposición de este gran artista a quien el tiempo, por fin, le ha hecho justicia.

La exposición ocupa las dos alas de la segunda planta del pabellón Heisei del museo y está dividida en 6 áreas y un prólogo. En el prólogo sólo hay unas pocas ilustraciones representativas a modo de bienvenida.

The fifth month of the year 6 of Kansei (寛政), 1794, a shining artist appeared in the world of the ukiyo-e (impression with wooden blocks), Sharaku Tōshūsai (写楽東州斎). This artist disappeared after only 10 months and his figure is wrapped in the legend. There are people who says that he was not an artist but a group of artists, while others say that simply his style surprised at first but in the end it did not reach enough popularity. These days there is an exhibition of this big artist in the Tokyo National Museum.

The exhibition occupies two wings of the second plant of the pavilion Heisei of the museum and it is divided in 6 areas and a prologue. In the prologue there are only a few representative illustrations as a welcome.

1. Abans de Sharaku / Antes de Sharaku / Before Sharaku

市川団十郎の竹抜五郎、鳥居清倍、江戸時代、17−18世紀
L’actor Ichikawa Danjūrō en el paper de Takenuki Goro per Torii Kiyomasu, s.XVII-XVIII, període Edo
El actor Ichikawa Danjūrō en el papel de Takenuki Goro por Torii Kiyomasu, s.XVII-XVIII, periodo Edo
The Actor Ichikawa Danūrō as Takenuki Goro by Torii Kiyomasu c.17-18, Edo Period

Tot i que pràcticament totes les obres de Sharaku són actors de kabuki, un art que ja no està de moda, i que en l’actualitat estem exposats a nombroses activitats artístiques més populars, hi ha alguna cosa de l’expressió única d’aquest autor que ha transcendit fins als nostres dies. Això sí, per poder entendre què és aquesta alguna cosa, hem de fer un exercici de comparació amb els altres autors, de manera que cal veure com eren retratats els actors de kabuki durant el període Edo (江 戸).

L’any 8 de Keichō (1603), Tokugawa Ieyasu (徳川家康) va establir Edo com la capital shogunal. Durant aquesta primavera van tenir lloc ‘danses kabuki’ a Izumo no Okuni (出云阿国), al districte Kitano de Kyoto (京都北野). Més tard també hi va haver actuacions a la ribera de Shijo Kawara, però aquest art que s’estava popularitzant, i que comportava la presència de belles dones dansant, va derivar en activitats poc legítimes, i l’any 6 de Kan’ei (1629) el govern del shogunat va prohibir la presència de dones en els escenaris per tractar de solucionar la situació. Això va significar que des de llavors i fins avui, el kabuki sigui interpretat només per homes.

A la segona meitat del segle XVII, el kabuki estava de moda gràcies entre altres coses a la interpretació apassionada i heroica de Ichikawa Danjūrō (市川团十郎) mentre que al mateix temps, Hishikawa Moronobu (菱川师宣) creava una tècnica d’impressió artística que es convertiria en l’ukiyo-e. Així doncs, des del seu origen, el kabuki va ser un dels temes principals de l’ukiyo-e, convertint-se aquest, en el testimoni de l’evolució dels estils i els actors de cada època.

En aquesta part del recorregut de l’exposició, podem veure la representació del món del kabuki mitjançant ukiyo-e prèvia a l’aparició de Sharaku.

A pesar de que prácticamente todas las obras de Sharaku representan a actores de kabuki que ya no es una actividad de moda, y que en la actualidad estamos expuestos a numerosas actividades artísticas más populares, hay algo de la expresión única de este autor que ha trascendido hasta nuestros días. Eso sí, para poder entender qué es este algo, debemos hacer un ejercicio de comparación con los demás autores, por lo que hay que ver cómo eran retratados los actores de kabuki durante el período Edo (江戸).

En el año 8 de Keichō (1603), Tokugawa Ieyasu (徳川家康) estableció Edo como la capital shogunal. Durante esa primavera tuvieron lugar “danzas kabuki” en Izumo no Okuni (出雲阿国), en el distrito Kitano de Kioto (京都北野). Más tarde también hubo actuaciones en la rivera de Shijo Kawara, pero este arte que se estaba popularizando, y que comportaba la presencia de hermosas mujeres danzando, derivó en actividades poco legítimas, y en el año 6 de Kan’ei (1629) el gobierno del shogunato prohibió la presencia de mujeres en los escenarios para tratar de solucionar la situación. Eso significó que desde entonces y hasta hoy, el kabuki haya sido interpretado sólo por hombres.

En la segunda mitad del siglo XVII, el kabuki estaba de moda, gracias entre otras cosas, a la interpretación apasionada y heroica de Ichikawa Danjūrō (市川團十郎) mientras que al mismo tiempo, Hishikawa Moronobu (菱川師宣) creaba una técnica de impresión artística que se convertiría en el ukiyo-e. Así pues, desde su origen, el kabuki fue uno de los temas principales del ukiyo-e, convirtiéndose este, en el testimonio de la evolución de los estilos y los actores de cada época.

En esta parte del recorrido de la exposición, podemos ver la representación del mundo del kabuki mediante ukiyo-e previa a la aparición de Sharaku.

Almost all of Sharaku’s prints focus on images of kabuki actors. In today’s world of wide-spread exposure to all manner of art, there is still something about Sharaku’s unique expression that transcends centuries and styles. A comparison with actor prints by other artists is essential for an understanding of Sharaku’s individuality. Thus, we might ask, how were kabuki actors portrayed in the Edo (江戸) period.

In the year 8 of Keichō (1603), Tokugawa Ieyasu (徳川家康) established Edo as his shogunal capital. That spring “kabuki dances” were held by Izumo no Okuni (出雲阿国) in the Kitano district of Kyoto (京都北野). These dances proved to be wildly popular. Later, kabuki dances by various performers were held in the Shijo Kawara (四条河原) riverbank area closer to town. These dances by women, however, led to other less legitimate activities, and by the year 6 of Kan’ei (1629) the shogunal government outlawed the presence of women on the stage in an attempt to clean up the situation. This meant that from then on, and continuing today, the world of kabuki became a male-only performing art.

In Edo during the latter half of the 17th century, the fashion in kabuki was the roughly heroic acting style of Ichikawa Danjūrō (市川團十郎). At the same time, Hishikawa Moronobu (菱川師宣) was developing what would become ukiyo-e (浮世絵) printmaking. From the inception of this new printed art form, the world of kabuki was one of its central themes, and indeed, ukiyo-e developed as it reflected the forms and styles of the actors of the day.

This section presents the visual representation of the world of kabuki prior to Sharaku’s appearance.


山下京之助のうしろ面、一筆斎文調、江戸時代、17−18世紀

L’actor Yamashita Kyonosuke vist per darrera per Ippitsusai Bunchō, s.XVII-XVIII, període Edo
Vista trasera del actor Yamashita Kyonosuke por Ippitsusai Bunchō, s.XVII-XVIII, periodo Edo

Back view of the Actor Yamashita Kyonosuke by Ippitsusai Bunchō, c.17-18, Edo Period

東扇 初代中村仲蔵、藤川春章、江戸時代、17−18世紀
Azumaogi, l’actor Nakamura Nakazō I per Fujikawa Shunshō, s.XVII-XVIII, període Edo
Azumaogi, el actor Nakamura Nakazō I por Fujikawa Shunshō, s.XVII-XVIII, periodo Edo
Azumaogi, the actor Nakamura Nakazō I by Fujikawa Shunshō, s.XVII-XVIII, Edo Period

見立曽我の対面、喜多川歌麿、江戸時代、18世紀
Paròdia de la baralla dels germans Soga per Kitagawa Utamaro, s.XVIII, període Edo
Parodia de la pelea de los hermanos Soga por Kitagawa Utamaro, s.XVIII, periodo Edo
Parody of the Soga Brothers Confrontation by Kitagawa Utamaro, s.XVIII, Edo Period

初代芳沢いろはの傾城吾妻、流光斎如圭、寛政5年、(1793)
L’actor Yoshizawa Iroha I en el paper de la cortesana Azuma per Ryūkōsai Jokei, 1793
El actor Yoshizawa Iroha I como la cortesana Azuma por Ryūkōsai Jokei, 1793
The Actor Yoshizawa Iroha I as the Courtesan Azuma by Ryūkōsai Jokei, 1793

 
3 Comments

Posted in Art, Expos

 

Tags: ,

Leave a Reply

 

 
 1. casinoviembre

  May 31, 2011 at 2:45 am

  magnífico

   
 2. Ukiyo-e (浮世絵), arte en cadena

  April 9, 2012 at 2:07 am

  […] para elaborar los carteles y catálogos de mano tanto del kabuki como del sumo, ámbitos en los que Sharaku (写楽) fue el indudable número uno. Dentro de los géneros del ukiyo-e también estaba incluida […]

   
 3. Diego Blasco

  September 13, 2012 at 7:50 am

  Hola buenos días,

  Me llamo Diego y buscando contenidos sobre Sharaku he llegado a tu Blog.

  Estoy muy sorprendido, porque me parece que tienes el texto traducido del libro que publicó el Tokyo National Museum en 2011 con motivo de la exposición “Sharaku”.

  ¿Estoy en lo cierto? Llevo mucho tiempo buscando este libro (en Abebooks está, pero demasiado caro para mi presupuesto).

  Si es así, ¿me permitirías que te hiciera algunas preguntas?

  Muchas gracias por tu paciencia, Diego.