RSS
 


Sharaku (写楽) (IV)

03 Jun

Exposició temporal de l’obra de l’autor d’ukiyo-e Sharaku Tōshūsai al Museu Nacional de Tòquio.
Exposición temporal de la obra del autor de ukiyo-e Sharaku Tōshūsai en el Museo Nacional de Tokio.
Temporal exhibition of ukiyo-e prints by Sharaku Tōshūsai at the National Museum of Tokyo. 

Català / Español / English

5. Sharaku complet / Sharaku completo / Complete Sharaku

La segona ala del pavelló està dedicada a mostrar l’obra de Sharaku, pràcticament en la seva totalitat, faltant només algunes obres per temes de manteniment. La secció, que és la més gran de l’exposició, està dividida en quatre períodes definits per les quatre dates de publicació dels treballs de Sharaku en els deu mesos que va estar en actiu.

La segunda ala del pabellón está dedicada a mostrar la obra de Sharaku prácticamente en su totalidad, y sólo faltan algunas pocas a causa de tareas de mantenimiento. La sección, que es la mayor de la exposición, está dividida en cuatro periodos definidos por las cuatro fechas de publicación de los trabajos de Sharaku en los diez meses que estuvo en activo.

The second wing of the pavilion is dedicated to showing the whole work of Sharaku practically in his totality, lacking only a few ones because of rotation issues. The section, which is the biggest of the exhibition, is divided in four periods defined by the four dates of publication of the works of Sharaku during the ten months he was working.

5.1 Primer perídode / Primer periodo / First Period

 • 5e mes de 1794 / 5º mes de 1794 / 5th month of 1794
 • 28 il·lustracions / 28 ilustraciones / 28 prints
 • Teatres: / Teatros: / Theaters: Kawarazaki-za (川原崎座), Miyako-za (都座), Kiri-za (桐座)

Durant aquest període Sharaku va crear 28 il·lustracions, totes ells retrats de mig cos sobre fons negre enriquit amb mica. De les 28 il·lustracions, 23 mostren un sol actor i les 5 restants són imatges amb dos actors. Aquestes il·lustracions, com era costum en aquella època, s’utilitzaven com anuncis o pòsters, i no pretenien doncs mostrar als actors en l’escenari o actuant. El més destacable de l’estil de Sharaku és que en les seves il·lustracions reproduïa les característiques dels actors, tant la bellesa com les imperfeccions, el que no agradava, sobretot, als més vanitosos. En el cas dels onnagata (女形), homes que interpretaven dones, Sharaku mostrava clarament i sense embuts, en els seus treballs, que es tractava d’homes fent fascinants papers de dona, en comptes “d’afegir feminitat” com altres autors, el que evidentment feia que no sempre s’aconseguís una imatge de ‘bellesa’. També pertany a l’estil únic de Sharaku, l’ús d’un contrast duelístic en les composicions en què surten dos actors.

A la exibició es poden veure les 28 il·lustracions, i fins i tot s’inclouen diferents versions d’algunes d’elles per poder veure els diferents graus de conservació.

Durante este periodo Sharaku creó 28 ilustraciones, siendo todos ellos retratos de medio cuerpo sobre fondo negro enriquecido con mica. De las 28 ilustraciones, 23 muestran a un solo actor y las 5 restantes son imágenes con dos actores. Estas ilustraciones, como era costumbre en esa época, se utilizaban como anuncios o pósters, y no pretendían pues mostrar a los actores en el escenario o actuando. Lo más destacable del estilo de Sharaku es que en sus ilustraciones reproducía las características de los actores, tanto la belleza como las imperfecciones, lo que no agradaba, sobretodo, a los más vanidosos. En el caso de los onnagata (女形), hombres que interpretaban mujeres, Sharaku mostraba claramente y sin tapujos en sus trabajos, que se trataba de hombres haciendo fascinantes papeles de mujer, en vez de “añadir feminidad” como otros autores, lo que evidentemente hacía que no siempre se lograse una imagen de “belleza”. También pertenece al estilo único de Sharaku, el uso de un contraste duelístico en las composiciones en las que salen dos actores.

En la exibición se pueden ver las 28 ilustraciones, e incluso se incluyen diferentes versiones de algunas de ellas para poder ver los distintos grados de conservación.

Sharaku created 28 prints during this period, all half-lenght portraits of actors set against a black, mica-enhanced ground. Five of the 28 prints show two actors, while the rest depict just one. The custom at the time was for such half-lenght actor prints to serve more advertisements and pin-up pictures than as re-creation of the kabuki stage scene. In Sharaku’s case, his prints starkly depict each actor’s characteristics, with both their beauty and imperfections, something many actors did not like. The prints depicting onnagata (女形), or male actors who play female, clearly reveal the male actor acting out a fascinating female role, which is not always an expression of beauty. The deliberate use of compositional contrast in duel scenes are also unique.

The exhibition shows the 28 prints, including even some re-prints to show different levels of conservation.

 • Obra / Play: 花菖蒲文楽曾我 (Hana Ayame Bunraku Soga)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 5/5/1794


三代目佐野川市松の祇園町の白人おなよと市川富右衛門の蟹坂藤馬、寛政6年 (1794)

Sanogawa Ichimatsu III com Onayo, la prostituta de Gion i Ichikawa Tomiemon com Kanisaka Tōma, 1794
Sanogawa Ichimatsu III como Onayo, la prostituta de Gion e Ichikawa Tomiemon como Kanisaka Tōma, 1794

Sanogawa Ichimatsu III as Onayo, the prostitute of Gion & Ichikawa Tomiemon as Kanisaka Tōma, 1794

三代目坂田半五郎の藤川水右衛門、寛政6年 (1794)
Sakata Hangorō III com Fujikawa Mizuemon, 1794
Sakata Hangorō III como Fujikawa Mizuemon, 1794
Sakata Hangorō III as Fujikawa Mizuemon, 1794

三代目沢村宗十郎の大岸蔵人、寛政6年 (1794)
Sawamura Sōjūrō III com Ōgishi Kurando, 1794
Sawamura Sōjūrō III como Ōgishi Kurando, 1794
Sawamura Sōjūrō III as Ōgishi Kurando, 1794

__________________________________________________________________

 • Obra / Play: 恋女房染分手綱・義経千本桜 (Koinyō bō somewake tazuna – Yoshitune Senbonzakura)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 5/5/1794
_____
三代目大谷鬼次の江戸兵衛、寛政6年 (1794)
Ōtani Oniji III com Edobei, 1794
Ōtani Oniji III como Edobei, 1794
Ōtani Oniji III as Edobei, 1794
      
_____
初代市川男女蔵の奴一平、寛政6年 (1794)
Ichikawa Omezō I com Ippei, el criat, 1794
Ichikawa Omezō I como Ippei, el criado, 1794
Ichikawa Omezō I as the Manservant Ippei, 1794      
__________________________________________________________________

 • Obra / Play: 敵討乗合話 (Katakiuchi noriyai banashi)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 8/5/1794 – 5/8/1794
_____
初代尾上松助の松下造酒之進、寛政6年 (1794)
Onoe Matsusuke I com Matsushita Mikinoshin, 1794
Onoe Matsusuke I como Matsushita Mikinoshin, 1794
Onoe Matsusuke I as Matsushita Mikinoshin, 1794
         
aaaa
松本米三郎のけわひ坂の少将 実は松下造酒之進妹娘しのぶ、寛政6年 (1794)
Matsumoto Yonesaburō com Keiwaisaka no Shōshō, en realitat la filla de Matsushita Mikinoshin, 1794
Matsumoto Yonesaburō como Keiwaisaka no Shōshō, en realidad la hija de Matsushita Mikinoshin, 1794
Matsumoto Yonesaburō as Keiwahisaka no Shōshō, actually Matsushita Mikinoshin’s Daughter, 179
      

5.2 Segon perídode / Segon periodo / Second Period

 • 7é i 8é mes de 1794 / 7º y 8º mes de 1794 / 7th and 8th month of 1794
 • 38 il·lustracions / 38 ilustraciones / 38 prints
 • Teatres: / Teatros: / Theaters: Kawarazaki-za (川原崎座), Kiri-za (桐座), Miyako-za (都座)

A la primera imatge d’aquesta entrada es pot veure al presentador i prologuista del teatre de kabuki Miyako, Shinozuka Uraemon (筱冢浦右衛門) subjectant un pamflet en el qual suposadament s’anuncien els nous projectes de l’editor Tsutaya i que se suposa que va fer servir per promocionar les estrenes del seté mes, tots ells incluits en aquesta secció.

Pel que fa a format, els 38 treballs d’aquesta tanda es divideixen en 30 tradicionals hosoban (细判: panell estret) i 8 ōban (大判: panell gran) que Sharaku va reservar per a les il·lustracions en què apareixen dos actors, i al contrari que en el període anterior, en aquest els retrats són tots de cos sencer. Estilísticament, podem observar que les il·lustracions són més lleugeres, amb les postures corbades i plenes de moviment característiques de Sharaku.

A la exibició es poden veure les 38 il·lustracions, i fins i tot s’inclouen diferents versions d’algunes d’elles per poder veure els diferents graus de conservació.

En la primera imagen de esta entrada se puede ver al presentador y prologuista del teatro de kabuki Miyako, Shinozuka Uraemon (篠塚浦右衛門) sujetando un panfleto en el que supuestamente se anuncian los nuevos proyectos del editor Tsutaya. Los mismos que luego utilizó para los estrenos del séptimo mes y que están incluidos en esta sección.

En cuanto a formato, los 38 trabajos de esta tanda se dividen en 30 tradicionales hosoban (細判: panel estrecho) y 8 ōban (大判: panel grande) que Sharaku reservó para las ilustraciones en las que aparecen dos actores, y al contrario que en el periodo anterior, en este los retratos son todos de cuerpo entero. Estilísticamente, podemos observar que las ilustraciones son más ligeras, con las posturas curvadas y llenas de movimiento características de Sharaku.

En la exibición se pueden ver las 38 ilustraciones, e incluso se incluyen diferentes versiones de algunas de ellas para poder ver los distintos grados de conservación.

On the print depicting Shinozuka Uraemon who presented the prologues and introductions at the Miyako-za kabuki theater performances (first image of this entry, at the top), Shinozuka is shown holding a piece of paper which appears to be an announcement of new publications projects by the print publisher Tsutaya. It is likely that he was not impressed since Sharaku’s prints of that period were created for Kawarazaki-za and Kiri-za theaters and not for Miyako-za.

Stylistically, all of the prints of Sharaku’s 2nd period are full-figured images that present a lighter and more vivacious images than the heavier style of the first period works. The majority of the works from this period, exactly 30 of 38, were created in the traditional actor print format known as hosoban (細判: narrow panel) while the others were ōban (大判: big panel). These prints ably reveal Sharaku’s characteristic expression filled with curving poses depicted in movement-filled lines.

The exhibition shows the 38 prints, including even some re-prints to show different levels of conservation.

 • Obra / Play: けいさい三本傘 (Keisai sanbon karakasa)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 25/7/1794 – 7/25/1794

二代目瀬川富三郎のけいさい遠山・三代目市川八百蔵の不破の伴左衛門重勝、寛政6年 (1794)
Segawa Tomisaburō II com la cortesana Tōyama – Ichikawa Yaozō III com Banzaemon Shigekatsu, 1794
Segawa Tomisaburō II como la cortesana Tōyama – Ichikawa Yaozō III como Banzaemon Shigekatsu, 1794
Segawa Tomisaburō II as the courtesan Tōyama – Ichikawa Yaozō III as Banzaemon Shigekatsu, 1794

三代目市川八百蔵の不破の伴左衛門重勝と代三目坂田半五郎の子そだて観音坊、寛政6年 (1794)
Ichikawa Yaozō III com Banzaemon Shigekatsu i Sakata Hangorō III com Kosodate Kannonbō, 1794
Ichikawa Yaozō III como Banzaemon Shigekatsu y Sakata Hangorō III como Kosodate Kannonbō, 1794
Ichikawa Yaozō III as Banzaemon Shigekatsu & Sakata Hangorō III as Kosodate Kannonbō, 1794

__________________________________________________________________

 • Obra / Play: 日本松陸奥生長 (Nihon matsu michi noku sodachi)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 7/8/1794 – 8/7/1794

代三目大谷鬼次の川島治部五郎・二代目小佐川常世の長右衛門女房おきぬ、寛政6年 (1794)
Ōtani Oniji III com Kawashima Jibugorō – Osagawa Tsuneyo II com Okinu, l’esposa de Chōemon, 1794
Ōtani Oniji III como Kawashima Jibugorō – Osagawa Tsuneyo II comp Okinu, la esposa de Chōemon, 1794
Ōtani Oniji III as Kawashima Jibugorō – Osagawa Tsuneyo II as Okinu, Chōemon’s Wife, 1794

__________________________________________________________________

 • Obra / Play: 神霊矢口渡・四方錦故郷旅路 (Shinrei yakuchi no watashi – Yomo no nishikikokyō no tabiji)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 15/8/1794 – 8/15/1794

中島勘蔵の馬士ねぼけの長蔵・松本米三郎の仲居おつゆ、寛政6年 (1794)
Nakajima Kanzō com el mosso Neboke no Chozō – Matusmoto Yonesaburō com la donzella Otsuyu, 1794
Nakajima Kanzō como el mozo Neboke no Chozō – Matusmoto Yonesaburō como la doncella Otsuyu, 1794
Nakajima Kanzō as the Groom Neboke no Chozō – Matusmoto Yonesaburō as the Maid Otsuyu, 1794

5.3 Tercer perídode / Tercer periodo / Third Period

 • 11é mes de 1794 / 11º mes de 1794 / 11th month of 1794
 • 58 il·lustracions / 58 ilustraciones / 58 prints
 • Teatres: / Teatros: / Theaters: Kawarazaki-za (川原崎座), Kiri-za (桐座), Miyako-za (都座)

El tercer període està compost per 58 il·lustracions encara que donat l’escàs nombre de còpies existents de cadascuna, no es pot descartar que originalment n’hi hagués més. Pel que fa a l’estil, el tercer període segueix l’estela del segon en el fet devque 47 de les imatges són en format hosoban i estan organitzades com a sèries. No obstant això, aquestes sèries ofereixen un sentit unitari major gràcies a la inclusió de detalls de l’escenari en el fons, que ajuden a donar-li aquest sentit unitari i que permeten observar les diferents il·lustracions d’una sèrie com un tot. Una altra petita diferència és la inclusió d’estretes línies no modulades que afegeixen detall a les robes d’algunes il·lustracions. Pel que fa als retrats de mig cos de la tercera etapa, aquests són lleugerament diferents als realitzats a la primera, tenint, en general, expressions més estilitzades, planes i sense tant caràcter.

A la exibició es poden veure les 58 il·lustracions, i fins i tot s’inclouen diferents versions d’algunes d’elles per poder veure els diferents graus de conservació.

El tercer periodo está compuesto por 58 ilustraciones aunque dado el escaso número de copias existentes de cada una, no se puede descartar que originalmente hubiera más. En cuanto al estilo, el tercer periodo sigue la estela del segundo en cuanto a que 47 de las imágenes son en formato hosoban y están organizadas como series. Sin embargo, dichas series gozan de un mayor sentido unitario gracias a la inclusión de detalles del escenario en el fondo, que ayudan a darle este sentido unitario y que permiten observar las distintas ilustraciones de una serie como un todo. Otra pequeña diferencia es la inclusión de estrechas líneas no moduladas que añaden detalle a los ropajes de algunas ilustraciones. En lo que respeta a los retratos de medio cuerpo de la tercera etapa, estos son ligeramente distintos a los realizados en la primera, teniendo en general expresiones más estilizadas, planas y sin tanto carácter. 

En la exibición se pueden ver las 58 ilustraciones, e incluso se incluyen diferentes versiones de algunas de ellas para poder ver los distintos grados de conservación.

A total of 58 of Sharaku’s images depicting the Kyogen performances of Edo’s three kabuki theaters remain extant today. Continuing on from the trends of the second period, 47 of these print images are in hosoban format. Given the scarcity of extant copies of each image, it can be asumed that some prints are no longer extant. As during the second period, the hosoban prints were composed as series, but in this period, small stage props and scenery were included in the background. Prints also appeared during this period that present garment details through thin, unmodulated lines. Compared to the half-lenght portraits of the first period, the third period prints are characterized by an overall weaker, flatter and more stylized expressions.

The exhibition shows the 58 prints, including even some re-prints to show different levels of conservation.

 • Obra / Play: 松貞婦女楠 (Matsuhamisa ōnna kusunoki)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 1/11/1794 – 11/1/1794
_____
三代目市川高麗蔵の篠塚五郎貞綱・初代尾上松助の足利尊氏、寛政6年 (1794)
Ichikawa Kōmazō III com Shinozuka Gorō Sadatsuna – Onoe Matsusuke I com Ashikaga Takauji, 1794
Ichikawa Kōmazō III como Shinozuka Gorō Sadatsuna – Onoe Matsusuke I como Ashikaga Takauji, 1794
Ichikawa Kōmazō III as Shinozuka Gorō Sadatsuna – Onoe Matsusuke I as Ashikaga Takauji, 1794
____
____
高麗屋錦舛・大和屋杜若、寛政6年 (1794)
Kōraiya Kinshō – Yamatoya Tojaku, 1794
__________________________________________________________________
____
 • Obra / Play: 閏訥子名和歌誉 (Urōto shimeika no homare)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 1/11/1794 – 11/1/1794
____
三代目沢村宗十郎の孔雀三郎なり平・七代目片岡二佐衛門の紀の名とら、寛政6年 (1794)
Sawamura Sōjūrō III com Kujaku Saburō Narihira – Kataoka Nizaemon VII com Ki no Natora, 1794
Sawamura Sōjūrō III como Kujaku Saburō Narihira – Kataoka Nizaemon VII como Ki no Natora, 1794
Sawamura Sōjūrō III as Kujaku Saburō Narihira – Kataoka Nizaemon VII as Ki no Natora, 1794
__________________________________________________________________
_____
 • Obra / Play: 男山御江戸盤石 (Otokoyama o-Edo no ishizue)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 7/11/1794 – 11/7/1794
___
二代目榊山三五郎・初代中山富三郎・三代目市川八百蔵、寛政6年 (1794)
Sakakiyama Sangorō II – Nakayama Tomisaburō I – Ichikawa Yaozō, 1794
__________________________________________________________________
____
 • Obra / Play: 花都廓縄張 (Hana miyako kuruwa no nawabari)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 1/11/1794 – 11/1/1794
_____
浜村屋路孝、寛政6年 (1794)
Hamamuraya Rokō, 1794
__________________________________________________________________
:::::::
 • Obra / Play: 男山御江戸盤石 第二番目 (Otokoyama o-Edo no ishizue – dainibanme)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 1/11/1794 – 11/1/1794
____
二代目山下金作の貞任女房岩手、寛政6年 (1794)
Yamashita Kinsaku II com Iwate, la dona de Sadato, 1794
Yamashita Kinsaku II como Iwate, la mujer de Sadato, 1794
Yamashita Kinsaku II as Sadato’s Wife, 1794

____

5.4 Quart perídode / Cuarto periodo / Fourth Period

 • 1r mes de 1795 / 1º mes de 1795 / 1st month of 1795
 • 10 il·lustracions / 10 ilustraciones / 10 prints
 • Teatres: / Teatros: / Theaters: Kiri-za (桐座), Miyako-za (都座)

El quart període de la producció de Sharaku consta només de 10 imatges. Aquestes il·lustracions representen actors de les funcions de Cap d’Any, celebrades el dia 15 del primer mes de 1795 en els teatres de Miyako-za i Kiri-za, i no hi ha il·lustracions d’actors de Kawarazaki-za. Els fons d’aquestes imatges són didàctics, com volent deixar clar que es tracta d’escenaris de teatre i les línies dels vestits i les cares són monòtones. De fet, aquests últims treballs ens donen a entendre que la força vital i l’enèrgica individualitat de Sharaku s’havien extingit. Finalment, les diferències entre les robes de les il·lustracions i les usades realment en les funcions, semblen indicar que els treballs d’aquesta etapa van ser realitzats molt temps abans de la seva publicació.

A la exibició es poden veure les 10 il·lustracions.

El cuarto periodo de la producción de Sharaku consta solamente de 10 imágenes. Dichas ilustraciones representan actores de las funciones de Año Nuevo, celebradas el día 15 del primer mes de 1795 en los teatros de Miyako-za y Kiri-za. En este periodo no hay ilustraciones de los actores de Kawarazaki-za. Los fondos de estas imágenes son didácticos, como queriendo dejar claro que se trata de escenarios de teatro y las líneas de los vestidos y los rostros son monótonas. De hecho, estos últimos trabajos nos dan a entender que la fuerza de vital y la enérgica individualidad de Sharaku se habían extinguido. Finalmente, las diferencias entre los ropajes de las ilustraciones y los usados realmente en las funciones parecen indicar que los trabajos de esta etapa fueron realizados mucho tiempo antes de su publicación.

En la exibición se pueden ver las 10 ilustraciones.

Sharaku’s final period of production consisted of 10 hosoban prints depicting subjects from the First Day of New Year’s kyogen performances at the Miyako-za and Kiri-za theaters, which were held on the 15th day of the first month of 1795. There are no confirmed examples depicting performances at the Kawarazaki-za. The background is didactic in depiction, as if to make the viewer aware of a play performed on stage, and the lines depicting the garments and figures are even more monotonous. Thus we can see that the actual on-stage costumes would have been different from those seen in the prints. It is likely that these prints were produced much earlier than the actual performances. These works evoke a sense that Sharaku’s richly individualistic life force had been extinguished.

The exhibition shows the 10 prints.

 • Obra / Play: 江戸砂子慶曾我・同第二番目 (Edo sunago kichirei soga – Doudai nibanme)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 15/1/1795 – 1/15/1795
_____
初代岩井粂三郎・三代目沢村宗十朗・二代目瀬川雄次郎・二代目瀬川富三郎、寛政7年 (1795)
Iwai Kumesaburō I – Sawamura Sōjūrō III – Segawa Yūjirō II – Segawa Tomisaburō II, 1795
_____ 
__________________________________________________________________
_____
 • Obra / Play: 再魁槑曾我 (Nido no kake katsuiro soga)
 • Estrena / Estreno / Premiere: 15/1/1795 – 1/15/1795

六代目市川団十郎・三代目市川八百蔵・市川鰕蔵、寛政7年 (1795)
Ichikawa Danjūrō VI – Ichikawa Yaozō III – Ichikawa Ebizō, 1795

 
No Comments

Posted in Art, Expos

 

Tags: ,

Leave a Reply