RSS
 


Sharaku (写楽) (V)

04 Jun

恵比寿、寛政6年頃 (1794)
Ebisu, 1794

Exposició temporal de l’obra de l’autor d’ukiyo-e Sharaku Tōshūsai al Museu Nacional de Tòquio.
Exposición temporal de la obra del autor de ukiyo-e Sharaku Tōshūsai en el Museo Nacional de Tokio.
Temporal exhibition of ukiyo-e prints by Sharaku Tōshūsai at the National Museum of Tokyo. 

Català – EspañolEnglish

5.5 Altres obres de Sharaku / Otras obras de SharakuOther Works from Sharaku

Realment no hi ha un període cinquè en l’obra de Sharaku però aquí poso alguns dels pocs treballs que va realitzar a part dels actors de kabuki. Bàsicament, aquests es limiten a unes quantes estampes de déus, entre elles una il·lustració d’Ebisu (恵比寿), un dels set déus de la fortuna, i altres de Daidōzan (大童山), un nen de metro vint i setanta-un quilos de pes que amb set anys va debutar en el món del sumo.

Realmente no hay un periodo quinto en la obra de Sharaku pero aquí pongo algunos de los pocos trabajos que realizó aparte de los actores de kabuki. Básicamente, estos se limitan a unas cuantas estampas de dioses, entre ellos una ilustración de Ebisu (恵比寿), uno de los siete dioses de la fortuna, y otras de Daidōzan (大童山), un niño de metro veinte y setenta y un kilos de peso que con siete años debutó en el mundo del sumo.

There is no a fifth period I in the work of Sharaku but I put here some of the few works that Sharaku realized out from the kabuki actors. Basically, they are limited to a few gods’ pictures, among them an illustration of Ebisu (恵比寿), and some of Daidōzan (大童山), a child of 3 ft 11 in and 157 lb of weight who being seven years old made his debut in the world of sumo.

曾我の五郎と御所五郎丸、寛政6年頃 (1794)
Soga no Gorō & Gosho Gorōmaru, 1794

大童山文五郎の土俵入り、寛政6年 (1794)
Cerimònia d’entrada al ring de Daidōzan Bungorō, 1794
Cermonia de entrada al ring de Daidōzan Bungorō, 1794
Daidōzan Bungorō performing the Ring Entering Ceremony, 1794 

6. L’efecte Sharaku / El efecto Sharaku / The Sharaku Effect

Tot i que Sharaku només va estar actiu deu mesos, a partir del gran nombre de còpies que s’han conservat fins avui dia de la seva obra, podem afirmar que el seu atractiu va assolir cotes elevades, que la seva ombra és allargada i que va teir una gran influència sobre artistes i escriptors. Així per exemple, Jippensha Ikku (十返舎一九) va il.lustrar els seus llibres amb dibuixos de Sharaku i el gran artista d’ukiyo-e Eishōsai Choki (栄松斎長喜) va utilitzar l’obra de Sharaku Matsumoto Koshiro IV com Gorobei, el peixater de Sant’ya per decorar el ventall que Takashima Ohisa (高島おひさ) porta a les mans. Aquesta secció mostra alguns exemples d’aquestes obres, que mostren la influència de Sharaku, i també il·lustracions de Kabukidō Enkyō (歌舞伎堂艶镜) i Utagawa Kunimasa (歌川国政), dos artistes considerats seguidors de Sharaku.

A pesar de que Sharaku sólo estuvo activo diez meses, a tenor del gran número de copias que se han conservado hasta hoy en día de su obra, no se puede negar que su atractivo alcanzó elevadas cotas. Tampoco se puede negar que su sombra es alargada y que tuvo una gran influencia sobre numerosos artistas y escritores. Así por ejemplo, Jippensha Ikku (十返舎一九) ilustró sus libros con dibujos de Sharaku y el gran artista de ukiyo-e Eishōsai Chōki (栄松斎長喜) utilizó la obra de Sharaku Matsumoto Koshiro IV como Gorobei, el pescadero de San’ya para decorar el abanico que Takashima Ohisa (高島おひさ) lleva en sus manos. Esta sección muestra algunos ejemplos de estas obras, que muestran la influencia de Sharaku, y también ilustraciones de Kabukidō Enkyō (歌舞伎堂艶鏡) y Utagawa Kunimasa (歌川国政), dos artistas considerados seguidores de Sharaku.

Though Sharaku was only active for ten months, there is no denying his fair-reaching appeal, and his distinctive style continues to cast a great shadow. The number of his prints that survive today reveal that unwaning popularity. And yet, it is not just Sharaku’s works in themselves, his influence also lives on in later generations of artists and writers. For example, Jippensha Ikku (十返舎一九) used Sharaku images as illustrations in his books, while the ukiyo-e artist Eishōsai Chōki (栄松斎長喜) put a round fan with an image of Sharaku’s print Actor Matsumoto Koshiro IV as Gorobei, the Fishmonger of San’ya in the hands of Takashima Ohisa (高島おひさ). Two artists who can be called followers of Sharaku, Kabukido Enkyo (歌舞伎堂艶鏡) and Utagawa Kunimasa (歌川国政), would never have appeared in the world of actor prints with their distinctive actor portraits without the existent of Sharaku. This section features the half-lenght portraits by this artists that reveal how Sharaku’s influence lingers on long after he disappeared. These prints help us consider what it is that makes Sharaku appeal so deeply to so many people even today.


高島おひさ、栄松斎長喜、寛政6年、(1794)

Takashima Ohisa, Eichōsai Chōki 1794

三代目市川八百蔵の梅王丸、歌舞伎堂艶鏡、寛政8年 (1796)
Ichikawa Yaozō III com Umeōmaru per Kabukidō Enkyō, 1796
Ichikawa Yaozō III como Umeōmaru por Kabukidō Enkyō, 1796
Ichikawa Yaozō III as Umeōmaru by Kabukidō Enkyō, 1796

市川鰕蔵の薄井荒太郎貞光に扮しての暫、歌川国政、寛政8年 (1796)
Ichikawa Ebizō en el paper de Shibaraku com Usui Aratarō, Utagawa Kunimasa, 1796
Ichikawa Ebizō en el papel de Shibaraku como Usui Aratarō, Utagawa Kunimasa, 1796
Ichikawa Ebizō performing Shibaraku as Usui Aratarō, Utagawa Kunimasa, 1796

 
No Comments

Posted in Art, Expos

 

Tags: ,

Leave a Reply